اخبار

برای به نمایش گذاشتن برخی از مهمترین لحظات شرکتم،

به عنوان مثال، فعالیت های ساختمان گروه شرکت، اطلاعات نمایشگاه، تبادل و بازدید مشتریان جدید و قدیم، توضیحات پارچه محصول جدید و برخی از سیاست های رفاهی ترجیحی.

به طور عمده تامین:
پارچه جناغی، پارچه پوپلین، پارچه TR، پارچه پزشکی، پارچه جیبی، پارچه عبایی عربی، پارچه فلانل، تافته، پارچه چاپ شده و رنگ شده

درخواست خود را ارسال کنید

زبان دیگری انتخاب کنید
English
Tiếng Việt
Türkçe
bahasa Indonesia
فارسی
العربية
Español
français
한국어
Português
русский
زبان فعلی:فارسی